Amida Arquitectura T. 973 221 613

Certificació d’eficiència energètica

Per Amida a novembre 2013 a Espai sostenible
1

El dia 1 de juny 2013 entrà en vigor el Reial Decret 235/2013, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis, estableix l’obligatorietat de la certifiació energètica d’edificis existents.

És obligatori que tots els edificis, o parts d’edificis que es venguin o es lloguin tinguin aquest certificat energètic, que s’ha d’adjuntar al contracte quan es faci una transacció.

Des d’Amida Arquitectura  volem oferir-vos el nostre servei de certificació energètica d’edificis, pisos, habitatges i locals.

Els nostres tècnics estan capacitats per emetre el certificat oficial. Per qualsevol dubte o aclariment estem a la vostra disposició.

Normativa d’aplicació

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

 

Què és el Certificat d’Eficiència Energètica?

El certificat d’eficiència energètica o certificat energètic és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un edifici.

En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessària per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament.

El procés de certificació energètica acaba amb l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica i l’assignació d’una etiqueta energètica. L’escala de qualificació és de 7 lletres (des de la A, edifici eficient energèticament, fins a la G, edifici menys eficient energèticament).

Aquest certificat resulta obligatori (amb algunes excepcions) pel propietari de qualsevol edifici o part d’edifici objecte de compra-venda o de lloguer.

Què és l’etiqueta Energètica?

L’etiqueta energètica mostra, entre altres, la qualificació energètica de l’edifici/pis o local. El consum d’energia anual (kWh/any i kWh/m2) i les emisions de CO2 anuals (kgCO2/any i kgCO2/m2)

És obligatori que l’etiqueta energètica acompanyi a tota activitat comercial que es realitzi per vendre o llogar qualsevol habitatge. Per exemple, entre altres, els aparadors de les agències immobiliàries i els diversos portals d’internet hauran de tenir l’etiqueta energètica de l’immoble objecte de venda o lloguer per tal que el possible comprador tingui aquesta informació.

Quan caduca l’etiqueta energètica i el certificat?

L’etiqueta energètica i els certificats energètics caduquen als 10 anys de la seva emissió. No obstant, la data de caducitat variarà en funció de si, abans del venciment del certificat, el propietari vol fer alguna actualització d’aquest.