Amida Arquitectura T. 973 221 613

Serveis

Seguretat i salut

Estudis, coordinacions i plans de seguretat en fase de projecte i obra.

 

Estudis econòmics

Amidaments, pressupostos, comparatius econòmics, Project Manager, certificacions i seguiment en fase d’obra

Informes tècnics

Informes, dictàmens, certificats, diagnosi de patologies, peritatges i propostes/estudis de reparació i/o actuació.

Cèdules d'habitabilitat

Certificats d’habitabilitat amb la corresponent gestió a la Direcció General d’Habitatge, si és oportú.

ITE’s . Inspecció tècnica d’edificis

Inspecció dels edificis amb l’elaboració del seu informe ITE, i l’assessorament de les actuacions pertinents, si s’escau.
Desenvolupament de programes de manteniment preventiu i personalitzat a les comunitats de veïns.

Valoracions immobiliàries

Assessorament en compra/venda d’immobles, valoracions, taxacions, assessorament jurídic, contra valoracions cadastrals, anàlisis tècnics i estudis econòmics independents.

Projecte d'activitats

Redacció de projectes i certificats per a l’inici de les diferents activitats i/o els corresponents controls periòdics d’aquestes.

Certificacions d'eficiència energètica

La certificació energètica dels edificis és el document que descriu el consum d’energia i CO2 anual dels habitatges, locals, oficines o edificis per a la compra-venda o lloguer.

Supervisió de projectes

Repàs i verificació del contingut del pojecte o document tècnic, justificació de normativa i plànols.

Suport tècnic

Redacció de projectes bàsics, d’execució, aixecaments, amidaments, pressupostos i justificació de normativa per encàrrec d’altres tècnics o empreses del sector.