Amida Arquitectura T. 973 221 613

Posts tagged with ‘Edificació’

  • Certificació d’eficiència energètica

    Per Amida a novembre 2013
    0
    1
    El dia 1 de juny 2013 entrà en vigor el Reial Decret 235/2013, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis, estableix l’obligatorietat de la certifiació energètica d’edificis existents. És obligatori que tots els edificis, o parts d’edificis que es venguin o es lloguin tinguin aquest certificat energètic, que s’ha d’adjuntar al contracte quan es […]