Amida Arquitectura T. 973 221 613

PER UNA LLAR MÉS EFICIENT: MESURES PER L’ESTALVI ENERGÈTIC

Per Amida a febrer 2014 a Espai sostenible
3

M1. ESTÀS PENSANT EN CANVIAR LES FINESTRES DE CASA TEVA?

Si les finestres de casa teva tenen més de 25 anys, no ajusten bé, el vidre és senzill (un sol vidre), els perfils són d’alumini de geometria molt simple, notes convecció d’aire fred quan t’hi acostes a l’hivern o, directament, entrada d’aire fred… i vols millorar el teu confort tèrmic al mateix temps que redueixes el consum en el combustible de la instal·lació de calefacció de casa, un consell: planteja’t canviar finestres i portes exteriors.

Pel que fa a la fusteria (els perfils que conformen el marc que sosté el vidre) hi ha molts materials possibles, així com també hi ha molt tipus de vidres. A nivell d’estalvi energètic i aïllament tèrmic, el més important és que ens fixem en la “transmitància tèrmica” que té cada element, la “U”, que ha de ser el més baixa possible. A la província de Lleida, d’acord amb el Decret d’Ecoeficiència, la U del conjunt fusteria+vidre ha de ser, com a màxim de 3,3W/m2K.

Una possible classificació de fusteries de menor a major “U”, o sigui de millor a pitjor aïllant, sense tenir en compte res més (ni criteris estètics, de durabilitat i manteniment, ni de fabricació o proximitat), és la següent: de PVC (de 3 o més cambres), de fusta tova (coníferes, pi…), de fusta dura (faig, iroko, teca…), de PVC (de 2 cambres), d’alumini amb trencament de pont tèrmic  de 12mm de gruix o més, d’alumini sense trencament de pont tèrmic, de metall.

Pel que fa als vidres, és recomanable un vidre múltiple (doble vidre amb 1 cambra d’aire és suficient).  És millor que la cambra d’aire no superi els 18mm de gruix amb vidres incolors, ja que s’ha estudiat que amb més amplada es generen conveccions d’aire interiors que empitjoren el comportament tèrmic del vidre. Si els vidres són “baix emissius” la cambra d’aire no ha de superar els 16mm, pel mateix motiu. També és important que aquest gruix de la cambra no sigui inferior als 12mm.

A més a més de la millora tèrmica que suposen els vidres “baix emissius” respecte els vidres incolors, s’hi pot sumar el fet que dins de la cambra enlloc d’aire hi tinguem un gas més pesat que l’aire (argó, xenó, kryptó); això millora la “U” i també l’aïllament acústic de la finestra. Té l’inconvenient  però, que és molt difícil evitar a llarg termini la fuita d’aquests gasos, les cambres d’aire no són tant estanques com per retenir aquests gasos permanentment.

Per tenir una idea de la diferència de cost que ens pot suposar triar un o altre vidre, respecte les seves prestacions tèrmiques, dos comparatives:

– un vidre incolor de 4mm, amb cambra d’aire normal de 12mm i un vidre interior també incolor de 4mm de gruix (és a dir, un 4/12/4) té una  U=2,9. Mentre que el mateix vidre amb baix emissius té una U=1,7. El vidre amb baix emissius té un preu superior en aproximadament un 30% respecte l’incolor, però la U es veu reduïda en més del 40%.

– un vidre 4/16/4 (cambra de 16mm) incolors té una U=2,7, mentre que el mateix vidre amb baix emissius té una U=1,4. L’increment de preu d’un vidre 4/16/4 respecte del 4/12/4 és insignificant.

És evident que, de vegades, hi ha altres solucions possibles abans de plantejar-se la substitució de les finestres. Si són de fusta es pot valorar un canvi de vidres només, o bé si són d’alumini es pot doblar la finestra per l’exterior i ja estarem millorant molt la U del forat de façana.

Esperem que aquestes dades, analitzades en el curs al que vam assistir al COAC de “Criteris pràctics de rehabilitació energètica” el passat mes d’octubre, us siguin d’utilitat. Si voleu aprofundir  més en aquest tema, ja sabeu on trobar-nos.

Marta