Amida Arquitectura T. 973 221 613

Plaça de la Font dels Tritons

Data: abril 2008 Categoria:

Plaça de la Font dels Tritons

Plaça de la Font dels Tritons de Lleida

Promotor:
Empresa municipal d’urbanisme de Lleida, S.L.

Autor projecte:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Projecte d’instal.lacions:
Santiago Domínguez

Director d’obra:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Coordinació de seguretat i salut:
Albert Vidal – Víctor Gregori

Fotografies:
Núria Semis Sabartés

  • \DespatxaaaatATOBRES�7_21 Plaça Mercat del PlaMOSTRA D'AR

  • Pl-tritons5

  • Pl-tritons4

  • Pl-tritons3

  • Pl-tritons2

  • PLANTA

  • Pl-tritons-planol2

  • Pl-tritons-planol1

  • Pl-tritons-planol