Amida Arquitectura T. 973 221 613

Casa pati

Data: agost 2008 Categoria:

Casa pati

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Alguaire de 253.15 m2

Promotor:
Privat

Autor projecte:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’obra:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’execució:
Carles Olomí Oró

Coordinació de seguretat i salut:
Carles Olomí Oró

Fotografies :
Noèlia Albana Arjó

  • Lluis-Mireia

  • Lluis-Mireia1

  • Lluis-Mireia4

  • Lluis-Mireia3

  • Lluis-Mireia2

  • Lluis-Mireia-planol3

  • Lluis-Mireia-planol4

  • Lluis-Mireia-planol2

  • Lluis-Mireia-planol1