Amida Arquitectura T. 973 221 613

Casa entre jardins

Data: març 2008 Categoria:

Casa entre jardins

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Alguaire de 295,97 m2

Promotor:
Privat

Autor Projecte:
Noèlia Albana Arjó i Marta Trullàs Huguet

Director d’obra:
Noèlia Albana Arjó i Marta Trullàs Huguet

Director d’execució:
Pere Jesús Capdevila Ortis i Jordi Petit Esplugues

Coordinació de seguretat i salut:
Pere Jesús Capdevila Ortis i Jordi Petit Esplugues

Fotografia:
Noèlia Albana Arjó

 • David-Judith

 • David-Judith5

 • David-Judith3

 • David-Judith4

 • David-Judith1

 • David-Judith2

 • David-Judith-planol3

 • David-Judith-planol4

 • David-Judith-planol2

 • David-Judith-planol1

 • David-Judith-planol0a