Amida Arquitectura T. 973 221 613

Il·luminació Seu Vella

Data: juliol 2007 Categoria:

Il·luminació Campanar i Claustre de la Seu Vella de Lleida

Promotor:
Ajuntament de Lleida

Autor Projecte:
Noèlia Albana Arjó i Marta Trullàs Huguet

Director d’obra:
Noèlia Albana Arjó i Marta Trullàs Huguet

Projecte d’instal·lacions:
Imogep, s.a.

Director d’obra:
Noèlia Albana Arjó i Marta Trullàs Huguet

Coordinació de seguretat i salut:
Noèlia Albana Arjó i Marta Trullàs Huguet

Fotografia:
Oriol Clavera Riera

  • Seu-vella6

  • Seu-vella4

  • Seu-vella5

  • Seu-vella3

  • Seu-vella2

  • Seu-vella1

  • PLANOL-ESQUEMAa