Amida Arquitectura T. 973 221 613

Casa en “L”

Data: juliol 2007 Categoria:

Casa en “L”

Habitatge unifamiliar aïllat  a Vilanova de Segrià de 320,64m2

Promotor:
Privat

Autor projecte:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’obra:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’execució:
Baldo Ric Qui

Coordinació de seguretat i salut:
Baldo Ric Qui

Fotografies:
Núria Semis Sabartés

 

  • Mario-Vanesa1

  • Mario-Vanesa3

  • Mario-Vanesa2

  • Mario-Vanesa6

  • Mario-Vanesa7

  • Mario-Vanesa4

  • Mario-Vanesa5

  • Mario-Vanesa-planol2

  • Mario-Vanesa-planol3

  • Mario-Vanesa-planol1