Amida Arquitectura T. 973 221 613

Fusta entre mitgeres

Date: Juny 2007 Category:

Fusta entre mitgeres

Habitatge entre mitgeres  a Sudanell de 456.42 m2

Promotor:
Privat

Autor projecte:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’obra:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’execució:
Lluís Rodríguez Velimelis

Coordinació de seguretat i salut:
Lluís Rodríguez Velimelis

Fotografies :
Noèlia Albana Arjó

  • Francesc2

  • Francesc1

  • D:noeliaATATOBRES_TANCATS�6_04 FrancescPROJECTE EXECUTIU

  • Francesc3

  • Francesc4

  • Francesc-planol