Amida Arquitectura T. 973 221 613

Escala 1

Data: maig 2007 Categoria:

Escala 1

Habitatge unifamiliar aïllat a Vilanova de Segrià de 320,64 m2.

Promotor:
Privat

Autor Projecte:
Noèlia Albana Arjó i Marta Trullàs Huguet

Director d’obra:
Noèlia Albana Arjó i Marta Trullàs Huguet

Director d’execució:
Baldo Ric Qui

Coordinació de seguretat i salut:
Baldo Ric Qui

Fotografia:
Núria Semis Sabartés

  • Barana6

  • Barana3

  • Barana5

  • Barana4

  • Barana2

  • Barana1

  • Barana7