Amida Arquitectura T. 973 221 613

Casa tub de llum

Data: octubre 2005 Categoria:

Casa “tub de llum”

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Alguaire de 300,23m2

Promotor:
Privat

Autor projecte:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’obra:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’execució:
Jordi Orrit Piñol

Coordinació de seguretat i salut:
Jordi Orrit Piñol

Fotografies:
Oriol Clavera Riera

 

  • Jordi-Beti5

  • Jordi-Beti

  • Jordi-Beti2

  • Jordi-Beti3

  • Jordi-Beti4

  • Jordi-Beti-planol2

  • Jordi-Beti-planol