Amida Arquitectura T. 973 221 613

Manel

Data: abril 2020 Categoria:

Habitatge en testera

Habitatge en testera (Alguaire)

Data:Març 2015
Categoria: Obra nova

Promotor: Privat

Autor projecte: Noèlia Albana Arjó – Marta Trullàs Huguet
Direcció d’obra: Noèlia Albana Arjó – Marta Trullàs Huguet

Direcció d’execució: Jordi Orrit Piñol

Coordinació de seguretat i Salut: Jordi Orrit Piñol

Fotografies: Noèlia Albana Arjó