Amida Arquitectura T. 973 221 613

Gavà

Data: maig 2020 Categoria:

Passadís a l’Institut de Gavà

Rehabilitació de passadís a l’Institut de Gavà

Data: 2018
Categoria: Rehabilitació

Promotor: Públic

Autor projecte: Noèlia Albana Arjó – Núria Lleonart Satorra
Direcció d’obra: Noèlia Albana Arjó – Núria Lleonart Satorra

Direcció d’execució: Núria Royo

Coordinació de seguretat i Salut: Núria Royo

Fotografies: Noèlia Albana Arjó