Amida Arquitectura T. 973 221 613

Gallifa

Data: abril 2020 Categoria:

Estudi per un artista

Rehabilitació d’estudi per a un artista

Data:Desembre 2018
Categoria: Rehabilitació

Promotor: Privat

Autor projecte: Noèlia Albana Arjó – Núria Lleonart Satorra
Direcció d’obra: Noèlia Albana Arjó – Núria Lleonart Satorra

Coordinació de seguretat i Salut: Noèlia Albana Arjó – Núria Lleonart Satorra

Fotografies: Noèlia Albana Arjó