Amida Arquitectura T. 973 221 613

Ciutat de Reus

Data: abril 2020 Categoria:

Escola Ciutat de Reus

Rehabilitacio:

Adequació de part d’un edifici per a Escola d’Educació Especial

Data:Juliol 2014
Categoria: Reforma

Promotor: Ram 2014. Infraestructures
Autor projecte: Noèlia Albana Arjó – Núria Lleonart Satorra
Direcció d’obra: Noèlia Albana Arjó – Núria Lleonart Satorra

Direcció d’execució: Glòria Aldavert Tomàs

Coordinació de seguretat i Salut: Glòria Aldavert Tomàs

Fotografies: Noèlia Albana Arjó