Amida Arquitectura T. 973 221 613

Casa entre mitgeres

Data: maig 2005 Categoria:

Casa entre mitgeres

Habitatge unifamiliar entre mitgeres a Alguaire de 436,79m2

Promotor:
Privat

Autor projecte:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’obra:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’execució:
Josep Justo Parellada

Coordinació de seguretat i salut:
Josep Justo Parellada

Fotografies:
Oriol Clavera Riera

 

  • Enric-Lorena5

  • Enric-Lorena1

  • Enric-Lorena2

  • Enric-Lorena4

  • Enric-Lorena3

  • Enric-Lorena-planol2

  • Enric-Lorena-planol3

  • Enric-Lorena-planol1