Amida Arquitectura T. 973 221 613

Casa a Agramunt

Data: octubre 2013 Categoria:

Casa a Agramunt

Habitatge unifamiliar aïllat  a Agramunt de 567,60m2

Promotor:
Privat

Autor projecte:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’obra:
Noèlia Albana Arjó –  Marta Trullàs Huguet

Director d’execució:
Jordi García Bernaus

Coordinació de seguretat i salut:
Jordi García Bernaus

Fotografies:
Jaume Pera

  • agramunt1

  • agramunt2

  • agramunt4

  • agramunt5

  • agramunt6

  • agramunt7

  • agramunt7

  • agramunt8

  • agramunt9