Amida Arquitectura T. 973 221 613

Enderroc d’habitatge a Balaguer

Data: octubre 2009 Categoria:

Enderroc d’habitatge a Balaguer

Enderroc d’edifici unifamiliar entre mitgeres al casc antic de Balaguer (Lleida)

Promotor:
Privat

Autor del projecte d’enderroc:
Glòria Aldavert Tomàs

Direcció d’obra:
Glòria Aldavert Tomàs

Coordinació de seguretat i salut:
Glòria Aldavert Tomàs

  • Minerva-Balaguer1

  • Minerva-Balaguer2

  • Minerva-Balaguer3

  • Minerva-Balaguer5

  • Minerva-Balaguer4