Amida Arquitectura T. 973 221 613

Enderroc d’habitatge a Alguaire

Data: juliol 2011 Categoria:

Enderroc d’habitatge a Alguaire

Enderroc d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al casc antic d’Alguaire.

Promotor:
Ajuntament d’Alguaire

Autor del projecte d’enderroc:
Glòria Aldavert Tomàs i Jordi Leiva Bautista

Direccció d’obra:
Glòria Aldavert Tomàs i Jordi Leiva Bautista

Coordinació de seguretat i salut:
Glòria Aldavert Tomàs i Jordi Leiva Bautista

  • Bell-lloc-Alguaire1

  • Bell-lloc-Alguaire2

  • Bell-lloc-Alguaire4

  • Bell-lloc-Alguaire3