Amida Arquitectura T. 973 221 613

Ciutat Jardí

Data: març 2020 Categoria:

Casa a Ciutat Jardí

Habitatge aïllat a ciutat jardí (Lleida)

Data:Desembre 2013
Categoria: Obra nova

Promotor: Privat

Autor projecte: Noèlia Albana Arjó – Marta Trullàs Huguet
Direcció d’obra: Noèlia Albana Arjó – Marta Trullàs Huguet

Direcció d’execució: Baldo Ric Qui

Coordinació de seguretat i Salut: Baldo Ric Qui

Fotografies: Jaume Pera