Amida Arquitectura T. 973 221 613

Casa Residencial

Data: setembre 2020 Categoria:

Habitatge en zona residencial

Habitatge residencial (Agramunt)

Data: 2020
Categoria: Obra nova

Promotor: Privat

Autor projecte: Noèlia Albana Arjó – Núria Lleonard
Direcció d’obra: Noèlia Albana Arjó – Núria Lleonard

Direcció d’execució: Noèlia Albana Arjó

Coordinació de seguretat i Salut: Glòria Aldavert

Fotografies: Noèlia Albana Arjó