Amida Arquitectura T. 973 221 613

Cal Tonarro

Data: maig 2020 Categoria:

Interiorisme per Hotel-Apartament 4****

Interiorisme:

Data:2015
Categoria: Rehabilitació

Promotor: Privat

Autor projecte: Noèlia Albana Arjó – Carles Pubill Pociello
Direcció d’obra: Noèlia Albana Arjó – Carles Pubill Pociello

Direcció d’execució: Jordi Vilana

Coordinació de seguretat i Salut: Jordi Vilana

Fotografies: Noèlia Albana Arjó